Antiquariaat Spinoza Amsterdam
List 110: Nederlandse Spinozana, nieuwe boeken. Selectie van leverbare titels.
Spinoza in Dutch, new books


PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 9% BTW! Prijzen geldig zolang de voorraad strekt.

1. SPINOZA. - Briefwisseling. Vertaald uit het Latijn en uitgegeven naar de bronnen alsmede van een inleiding en van verklarende en tekstkritische aantekeningen voorzien door F. Akkerman, H.G. Hubbeling, A.G. Westerbrink. 1977. Derde druk.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2017. Linnen band met stofomslag.544 pp. EUR 40.99
~Complete edition of the letters translated in Dutch.

2. SPINOZA. - Ethica. Vertaling Corinna Vermeulen. Red. & annotatie: Han van Ruler & Corinna Vermeulen. Nawoord door Han van Ruler en Leen Spruit. ISBN 9789461057532.
Amsterdam, Boom, 2012. Hardcover. 317 pp. EUR 49.90
~Nieuwe Nederlandse vertaling op basis van het onlangs ontdekte manuscript in het Vaticaan.

3. SPINOZA. - Ethica. Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen. (Nieuwe uitgave, herzien en ingeleid door Guido van Suchtelen)1979. Reprint.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2016. Paperback. 335 pp. EUR 25.--

4. SPINOZA. - Ethica. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters. 2 delen.
Werchter, Uitgeverij Coriarius, 2017. Paperbacks. 255 (vertaling), 431(toelichting) pp. EUR 25.--
~Prijs is voor 2 delen samen. Dutch translation with extensive commentary

5. SPINOZA. - Ethica, vertaald, ingeleid, toegelicht en samengevat door Maarten van Buuren. ISBN 9789026340765.
Ambo - Anthos, 2017. Paperback. 460 pp. EUR 36.99

6. SPINOZA. - Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop. Tiende druk.
Amsterdam, Bert Bakker, 2020. Paperback. 628 pp. EUR 29.99
~Bilingual edition. Latin text with Dutch translation.

7. SPINOZA. - Politiek Traktaat. Vertaald, ingeleid, toegelicht door Maarten van Buuren.
Ambo - Anthos, 2017. Paperback. 460 pp. EUR 34.99

8. SPINOZA. - Staatkundige Verhandeling. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'Huyvetters. Met een inleiding van Jonathan I. Israel.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2014. Hardcover met stofomslag. 295 pp. EUR 27.50
~Tractatus Politicus in Dutch translation.

9. SPINOZA. - Theologisch-staatkundige verhandeling Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters. 2 delen. Bibliotheca Spinozana Flandrica IV & V,.
Werchter, Uitgeverij Coriarius, 2018. Paperbacks. 304 (vertaling), 504 (toelichting) pp. EUR 27.--
~Prijs is voor 2 delen samen. Dutch translation of Tractatus Theologicus Politicus (TTP) with extensive commentary

10. SPINOZA. - Theologisch-politieke verhandeling. Tractatus theologico-politicus. Vertaald, uitvoerig ingeleid en toegelicht door Wim Klever. Tweede druk.
Delft, Eburon, 2010. Softcover.402 pp. EUR 35.--
~Interpretatie en enigszins ingekorte vertaling van de TTP

11. SPINOZA. - Theologisch-Politiek Traktaat. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van verklarende aantekeningen voorzien door F. Akkerman. (1997). Zevende druk.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2018. Linnen flexibele band met stofomslag. 548 pp. EUR 52.99

12. SPINOZA. - Verhandeling over de verbetering van het verstand. Vertaald, ingeleid en van een nawoord voorzien door Theo Verbeek. 2002. Paperback-editie. ISBN 9789065540492.
Groningen, Historische uitgeverij, 2017. Paperback. 149 pp. EUR 24.50

13. BEECKMAN, TINNEKE. - Door Spinoza's lens. Een oefening in levensfilosofie.
Uitgeverij Polis, 2016. Paperback. 240 pp. EUR 19.95

14. BUUREN, MAARTEN VAN. - Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid. ISBN 9789026333958.
Amsterdam, Ambo - Anthos, 2016. Paperback. 238 pp. EUR 20.99
~Volgens de auteur berust het denken van Spinoza op vijf pijlers: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intuïtie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid.

15. BUUREN, MAARTEN VAN. - De essentie van Spinoza. ISBN 9789491693908.
Leusden, ISVW, 2016. Paperback. 136 pp. EUR 15.45
~Maarten van Buuren legt hierin op begrijpelijke wijze uit hoe bij Spinoza het idee van 'vrijheid van meningsuiting' voor het eerst goed vorm krijgt.

16. BUUREN, MAARTEN VAN. - Spinoza. Zijn filosofie in 50 sleutelwoorden.
Amsterdam, Ambo/Anthos, 2019. Paperback. 392 pp. EUR 24.99
~Van Buuren heeft de betekenis van vijftig sleutelwoorden in Spinoza's werk vastgesteld aan de hand van een inventaris van alle passages waarin deze sleutelwoorden voorkomen.
Met een voorwoord van Steven Nadler

17. DIJN, HERMAN DE. - De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk.
Kapellen, Pelckmans, 2020. Paperback. 256 pp. EUR 24.50
~Spinoza is een echte anomalie. Hoewel geen christen, is hij een radicale hervormer van het christendom als massareligie. Hoewel een verlichtingsdenker, ontwerpt hij een rationele ethiek die paradoxaal genoeg uitmondt in een filosofische religie. De God van Spinoza is echter niet de God bevestigd in het theïsme en genegeerd door het atheïsme. Het is de God, Natuur, de Oer-bron van een wereld zonder zin of doel.

18. ENDEN, FRANCISCUS VAN DEN. - Vrije staatkundige stellingen.
Noordboek filosofie, 2022. Paperback. EUR 19.90
~De Vrije staatkundige stellingen, anoniem verschenen in 1665, vormen een belangrijke Nederlandse bijdrage aan de Radicale Verlichting. Deze opmerkelijke tekst verschijnt nu voor het eerst in modern Nederlands, met een inleiding en verklarende noten van vertaler C.L. Vermeulen.

19. KLUGKIST, ALEX C. and JACOB VAN SLUIS (eds.). - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
Voorschoten, Uitgeverij Spinozahuis, 2010. Orig. wraps. 69 pp. EUR 10.--
~Contr.: Fokke Akkerman: Spinoza en de humanistische traditie. Henri Krop: Oud en nieuw in de bibliotheek van Spinoza. Piet Steenbakkers: Spinoza leest Machiavelli. Detlev Pätzold: Spinoza's lof van het lichaam.

20. KNOL, JAN. - Spinoza in 107 vragen en antwoorden.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2015. Paperback. 128 pp. EUR 10.--
~Inleiding op het werk van Spinoza. In 107 korte stukjes wordt zo'n beetje de hele filosofie van Spinoza samengevat. Het is wel vooral Knols interpretatie, soms afgewisseld met originele (vertaalde) citaten uit Spinoza's werk (met bronvermelding).

21. KOERBAGH, ADRIAAN. - Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Een verheldering van de voornaamste kwesties van theologie en godsdienst. Hertaling Michiel Wielema. ISBN 9789460041709.
Nijmegen, Vantilt, 2014. Paperback,. 262 pp. EUR 19.95
~Translation of the 17th century dutch text into modern dutch. Adriaan Koerbagh ontleedt in Een licht dat schijnt in duistere plaatsen met 'het licht van de rede' fundamentele christelijke noties als de Schepper, de Drieëenheid, hemel en hel, engelen en duivels, geloof in wonderen. Volgens hem vallen God en Natuur samen en is theologie een natuurwetenschap. Koerbaghs doel was een vrije en vrijzinnige samenleving; hij had zich tot taak gesteld met scherpe pen commentaar te leveren op wat hij als misstanden ervoer.
Zonder twijfel zou Een licht dat schijnt in duistere plaatsen een grote inspiratiebron zijn geweest voor de radicale Verlichtingsdenkers als het in 1668 ongehinderd had kunnen verschijnen. Nu werd echter vrijwel de hele oplage vernietigd en wachtte Koerbagh een ander lot: om zijn antichristelijke boek werd hij bestraft met een ketterproces in het 'vrijzinnige' Amsterdam en in 1669 overleed hij in het Rasphuis. Een licht verzonk ten onrechte in de vergetelheid.

22. [KOERBAGH] - LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
Nijmegen, Vantilt, 2013. Paperback. 262 pp. EUR 20.--
~First biography of Adriaan Koerbagh, close friend of Spinoza's.

23. KOK, TON DE. - God voor niet-gelovigen. De God van Spinoza. ISBN 9789068687538.
Bussum, Toth, 2018. Paperback. 128 pp. EUR 14.95
~Ton de Kok legt in lichtvoetige stijl uit hoe Spinoza tot een rationeel godsbeeld kwam en wat zijn 'God' voor ons levensgeluk kan betekenen (flaptekst)

24. KROP, HENRI en anderen. - Spinoza en zijn kring. Een balans van veertig jaar onderzoek. (Speciale Uitgave Spinozahuis).
Rijnsburg, Uitgeverij Spinozahuis, 2019. Paper wrappers. 130 pp. EUR 10.--
~Verslag symposium na inauguratie van Henri Krop als bijzonder hoogleraar Spinozaleerstoel Erasmus Universiteit. Piet Steenbakkers: Spinoza's correspondentie. Albert Gootjes: Tussen vriendschap en vijandschap: Spinoza en de cartesianen in Utrecht. Han van Ruler: Spinoza in Leiden. Frank Mertens: All in the Family. Verwantschap en vriendschap in de kring rond Spinoza. Sonja Lavaert: Prelude voor een democratische revoutie. Het politiek-filosofische project van Frans van den Enden. Wiep van Bunge: Geografie en filosofie: Olfert Dapper (1636-1689) en de kring van Spinoza. Andrea Sangiacomo: Dichters en profeten. Lodewijk Meyers leer van de hartstochten in het 'Onderwys in de toonaal-poëzy'.

25. LAVAERT, SONJA. - Vrijheid, gelijkheid, veelheid. Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring..
Brussel, ASP, 2020. Paperback. 344 pp. EUR 30.--
~Met zijn traktaten over politiek en de vrijheid om te filosoferen heeft Spinoza in de tweede helft van de zeventiende eeuw, in het spoor van o.a. Machiavelli, een ommekeer bewerkstelligd in de relatie tussen filosofie, politiek en religie en zo de basis gelegd voor de moderne democratie.

26. MERTENS, FRANK. - Van den Enden en Spinoza.
Voorschoten, Uitgeverij Spinozahuis, 2012. Orig. wraps. 78 pp. EUR 10.--
~

27. REIJEN, MIRIAM VAN. - Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk. Met een voorwoord van Herman De Dijn. 2008. Vijfde druk.
Kampen, Klement, 2013. Softcover. 231 pp. EUR 28.99

28. REIJEN, MIRIAM VAN. - Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie.
Zoetermeer, Klement, 2013. Paperback. 158 pp. EUR 22.99
~Praktische inleiding voor toepassing van Spinoza's filosofie in het dagelijks leven aan de hand van citaten.

29. REIJEN, MIRIAM VAN. - Benedictus de Spinoza - Een vrije denker. Miniaturen reeks 65.
Bekking & Blitz, 2017. Hardcover. 144 pp. EUR 11.99

30. ROVERE, MAXIME. - Spinozaland. De ontdekking van de vrijheid - Amsterdam, 1677.
Amsterdam, Balans, 2021. Softcover. 560 pp. EUR 34.99
~Vertaling uit het Frans en tevens verbeterde editie door Hendrickje Spoor en Frank Mertens. Oorspronkelijke titel: Le Clan Spinoza. Literaire opvolger van Meinsma's Spinoza en zijn kring, en Klevers Mannen rond Spinoza. Gebaseerd op zeer uitgebreid bronnen-onderzoek.

31. SCHUYT, KEES. - Spinoza en de vreugde van het inzicht. Persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie. ISBN 9789460034060.
Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2017. Hardcover met stofomslag. 333 pp. EUR 36.99

32. SHARP, HASANA. - God, of natuur. Spinoza's empathisch denken over mens, maatschappij en milieu, samengesteld, vertaald (uit het engels) en ingeleid door Karel D'huyvetters (Bibliotheca Spinozana Flandrica VI).
Werchter, Uitgeverij Coriarius, 2018. Paperback. 212 pp. EUR 15.--
~Acht essays in het nederlands vertaald: De gemoedstoestanden van de dieren - Eva's perfectie: seksuele (on)gelijkheid - de revolutionaire wetmatigheid van de menselijke natuur - de intuiïtieve kennis en de kwestie van Spinoza's elitisme - Liefde en bezit: de politieke economie van Ethica V - `Heel de wet bestaat enkel in de liefde tot de naaste': wat de Bijbel gebiedt aan alle stervelingen - De kracht van ideeën - Spinoza's maatschappij en de antropomorfistische illusie

33. STEENBAKKERS, bOHEEMSEN, BOSSCHER, VAN DER LEER. - Spinoza in Voorburg. De denker, de huisbaar, de plaats van het huis (Historisch Voorburg, Jaargang 28, nr. 1.
Voorburg, Historische Vereniging Voorburg, 2022. Hardcover. 104 pp. EUR 21.80
~3 bijdragen: Piet Steenbakkers: Een schets van het leven van Spinoza. F. van Boheemen en R. Bosscher: Daniel Harmensz Tijdeman (1630-1677). K. van der Leer: Een speurtocht naar het Spinozahuis in de Kerkstraat.

34. WILLEMSEN, RENÉ. - Ontspoord eigenbelang. Essay over Spinoza en economische complexiteit. ISBN 9789086872046.
Klement, 2017. Paperback. 104 pp. EUR 16.99
~Geïnspireerd door Montaignes Essais tast René Willemsen onontgonnen terrein af. Hij zoekt en vindt onverwachte parallellen tussen Spinoza, misschien wel onze grootste filosoof, en de economen die na de kredietcrisis van 2008 een nieuw economisch paradigma, de complixiteits-theorie, propageren. We maken kennis met bekende en minder bekende Nederlandse denkers als Hugo de Groot, de gebroeders De la Court en Franciscus van den Enden. Ontspoord eigenbelang illustreert hoe 'nieuwe' ideeën veelal hun oorsprong vinden in de rijke intellectuele traditie van de Verlichting.

Return to homepage